Medlemsskap

Observera! Inga nya medlemmar tas emot då en ny och gemensam kamratförening kommer att bildas efter nyår. Mer info kommer efter årsskiftet!

Om du vill bli ordinarie medlem i Sveagardesföreningen, gör du din anmälan genom att fylla i uppgifterna i rutorna nedan, skicka iväg meddelandet och betala den ordinarie medlemsavgiften (f.n. 125:-/år) och ev. familjemedlemsavgiften (f.n. 50:-/år och medlem) till plusgiro 29 25-6. Ange noga vad avgiften avser genom att t.ex. skriva: ”Ny medlem, för- och efternamn, avgift för år xxxx”

I rutan ”Födelseår, månad och dag” skriver du bara in ditt ”förenklade” personnummer dvs. ååmmdd (t.ex. 470601); detta nummer blir sedan ditt medlemsnummer i föreningen.

I rutan ”Min anknytning till regementet”  fyller du i din anknytning till regementet och/eller dina skäl för att vilja bli medlem i föreningen. I samma ruta kan du också anmäla medlemskapet för familjemedlemmar. Dessa betalar en reducerad medlemsavgift om de bor på samma postadress som den fullt betalande ordinarie medlemmen. Du måste i rutan skriva in alla uppgifterna för familjemedlemmen som för dig själv, utom postadressen, den har du ju redan fyllt i.

Medlemskapet blir giltigt först när medlemsavgiften är inbetald och registrerad på Sveagardesföreningens plusgirokonto. Har du frågor kring medlemsskapet är du välkommen att kontakta föreningens kassaförvaltare, Olle Strid, efter kl 19.00 vardagkvällar på telefon 072-555 96 06 eller 08-960779.

När du gör din medlemsanmälan godkänner du också att föreningen lagrar dina födelse- och adressuppgifter som får användas för kommunikation med dig. Listan med namn och adress får också publiceras på föreningens hemsida med ett användarnamn och lösenord som endast lämnas ut till medlemmar. Vid besök som kräver ID-kontroll kommer du att få lämna ditt personnummer som registreras i en lista som skickas till besöksmottagaren.

Från ceremonin för Bäste Kamrat 2009

Ditt namn

Din e-post

Gatuadress

Postnummer och postadress

Födelseår, månad och dag.

Min anknytning till regementet